OLA BINI

Rättegången mot svenske dataexperten i Ecuador förlängs

2:08 min
  • Rättegången mot den svenske dataprogrammeraren Ola Bini, som är anklagad för olaga dataintrång i Ecuador, har förlängts.

  • Den skulle ha blivit klar igår, men förhandlingarna avbröts efter nästan tio timmar.

  • Det är inte bestämt när förhandlingarna kommer att återupptas, men domarna har för avsikt att hålla dem under en sammanhängande vecka.