Rätten till marken är viktigt i valet till sametinget

4:06 min

På söndag är det val till sametinget. Det är samernas parlament, eller riksdag. Fler än vanligt, mer än 9000 samer, ska rösta i år.

Lis Marie Nilsson ska rösta för första gången. Det är viktigt att vara med och bestämma vilka frågor sametinget ska jobba med i Sverige, säger hon till Ekot.

– För mig är det viktigt att rösta eftersom det handlar om vilken politik vi då det samiska folket för gentemot statsmakten och regeringar och så, så för mig är det jätteviktigt att få vara med och påverka den inriktningen.

Samer är Sveriges urfolk. De är också ett minoritetsfolk med eget språk och kultur. Sedan 1993 kan de rösta i valet till ett eget parlament, sametinget. Samerna röstar vart fjärde år. 31 politiker väljs in i sametinget som ligger i Kiruna.

Sametinget har inte så mycket politisk makt. Men sametinget är också en myndighet, som informerar och jobbar för samers rättigheter.

De viktigaste frågorna i valet är samernas rätt till mark. Det finns två stora grupper av samer. Samer som äger renar och samer som jagar och fiskar. De är inte överens om rätten till marken där de lever. 4500 samer äger renar. Det är ungefär hälften av de samer som får rösta i valet.

Hans Holma bor utanför Pajala. Han är renskötare och han tycker att samer som äger renar ska ha mest rätt till marken.

– Ja nog det är ju klart att det är ju, för renen måste ju få ro och betesro och sånt där så det är ju renskötararen som.. folk som jobbar med annat de.. så det är ju renskötarna som ändå är ansvariga för renen och att vårda dem, att de har det bra, säger Hans Holma till P1-morgon.

Partiet Guovssonástis är ett parti för renägare. Lars Miguel Utsi är ledare för partiet. Han säger till Ekot att renägarna försörjer sig på sina renar. Därför är det viktigt att de har mest rätt till marken.

– De som lever av renskötsel har det som ett dagligt levebröd och därför är det naturligt också att renskötseln i framtiden har en stark rätt till mark och vatten.

Mer än en tredjedel av sametinget är med i partiet Jakt-och-fiskesamerna. Josefina skerk är ordförande. Hon vill inte att renägarna ska ha mindre makt. Men alla samer ska ha lika mycket rätt till marken, säger hon till Ekot.

– Vi vill på inget sätt förminska renskötselns roll utan vi vill utvidga den samiska rätten till att omfatta alla samer.

Josefina Skerk från partiet Jakt-och-fiskesamerna.