Lex maria

Rättpsyk anmäler oväntat självmord

0:29 min
  • En patient vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö tog sitt eget liv i februari.

  • Enligt regionen skedde det utan förvarning och patienten ska inte heller haft nån historik med självdestruktivitet.

  • Nu lex Maria-anmäls händelsen och rättspsyk har också försökt reda i rutiner, utbildning och i den fysiska miljöns utformning för att något liknande inte ska hända igen.