SAMLAD VÅRD

Rättspsyk i Nacksta växer ännu mer

1:39 min
  • Rättspsykiatriska regionkliniken i Nacksta, Sundsvall, ska byggas om och till – det har regionstyrelsen beslutat och därmed samlas all denna vård på samma ställe.
  • Den rättspsykiatriska vården med tre avdelningar som nu finns på Sundsvalls sjukhus flyttas alltså till Nacksta och det betyder att nästan 10.000 kvadratmeter nybyggs, ett 50-tal nya arbeten skapas och vårdplatserna ökas från 101 till 136.
  • "Behovet av rättspsykiatrisk vård ökar och vi vill ta emot fler patienter från andra län – som betalar för sig", säger Bengt Eriksson, tf förvaltningschef som hoppas allt står klart 2025.