Budget

Regeringen: 2,5 miljarder mer för att bekämpa brott

1:31 min
  • Regeringen vill satsa ytterliagre 2,5 miljarder för att bekämpa brott nästa år. Pengarna ska bland annat användas till kameror och annan teknisk utrustning för polisen.
  • En del av regeringens föreslagna tillskott ska gå till Nationellt forensiskt centrum för snabbare bevissäkring av till exempel dna.
  • Av tillskottet till rättsväsendet går 500 miljoner till polisen, varav 400 miljoner för ett ”teknikpaket.”