Jämställdhet

Regeringen föreslår skärpt lag mot månggifte

2:00 min
  • Månggiften som har skett utomlands ska inte längre godkännas i Sverige. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss i dag.
  • "Jag tycker inte att vi ska ha den här typen av förfaranden i Sverige. Det strider mot våra grundläggande jämställdhetspolitiska strävanden", säger justitieminister Morgan Johansson. 
  • Regeringen vill att förbudet mot utländska månggiften ska införas den första juli.

- Jag tycker att det känns väldigt bra, jag tycker inte att vi ska ha den här typen av förfaranden i Sverige. Det strider mot våra grundläggande jämställdhetspolitiska strävanden. Bigami har varit förbjudet i alla tider i Sverige och då måste det också finnas möjlighet att täppa till den här typen av luckor som har funnits, säger justitieminister Morgan Johansson.

I Sverige är det inte tillåtet att vara gift med flera personer samtidigt. Men månggiften som har skett utomlands - om parterna saknar anknytning hit - betraktas i dag av Skatteverket som giltiga.

Det här vill regeringen nu ändra på, och föreslår att ett äktenskap som har ingåtts av någon som redan är gift - från och med den första juli i år - inte längre ska erkännas.

Regeringens utredare föreslog att månggiften som har ingåtts enligt utländsk lag, före det datumet, ska accepteras. Bland annat för att de inblandade sedan länge kan ha inrättat sina liv efter att vara gifta med varandra.

Men justitieminister Morgan Johansson går längre - och anser att förbudet ska gälla oavsett när de inblandande personerna gifte sig, så länge det polygama äktenskapet inte har registrerats i folkbokföringen. Något som riksdagens civilutskott har begärt.

- Vi vill försöka se till att det här inte ska förekomma i Sverige, och motverka det i så stor utsträckning som möjligt, så då valde vi att ge det en retroaktiv verkan på det här sättet, säger Morgan Johansson.


Det finns ett brett stöd i riksdagen för att skärpa lagen mot utländska månggiften. Men Sverigedemokraten Mikael Eskilandersson, ledamot i civilutskottet, tycker att alla polygama äktenskap som redan är registrerade ska upphävas.
- De här äktenskapen är inte ingångna av kärlek, utan det är arrangerade äktenskap överlag, säger han.

Enligt Morgan Johansson finns en risk att en sådan lösning skulle drabba de berörda kvinnorna negativt.
- Om man upplöser de här äktenskapen bara rakt av, på det sättet, då förlorar de till exempel rätten till bodelning och det finns också risk att de förlorar rätten till arv.

Regeringen föreslår att ett polygamt äktenskap - även i framtiden - ska kunna erkännas temporärt, till exempel för att en kvinna ska ges arvsrätt när mannen avlidit.