Höjd sjukpenning

”Regeringen går Vänsterpartiet till mötes”

2:02 min
  • Vänsterpartiet ser positivt på förslagen om förändring i sjukförsäkringen som regeringen la fram i dag, medan Centern vill avvakta och se hur förslagen utformas.
  • I förslaget finns bland annat en höjning av taket på sjukpenningen och en översyn av karensavdraget.
  • "Regeringen har tidigare röstat ner det här förslaget, men nu har de pressats till att gå fram" säger Vänsterpartiets Ida Gabrielsson, ledamot i socialförsäkringsutskottet.