POLITIK

Regeringen går vidare med förslag om kronvittnen

0:30 min
  • Regeringen går nu vidare med förslaget att införa ett system med så kallade kronvittnen i Sverige.

  • Förslaget skickas på remiss till lagrådet och innebär att personer som själva är brottsmisstänkta ska kunna få strafflindring om de vittnar mot till exempel medlemmar i samma kriminella gäng. Däremot blir det inte frågan om åtalsfrihet.

  • Regeringen vill också skärpa straffen för personer som till exempel hotar vittnen.