Cementa

Regeringen går vidare med undantagslag: ”Extraordinär situation”

1:55 min
  • Cementa får fortsätta bryta kalk på Gotland med ett tidsbegränsat tillstånd. Tillståndet går ut den 31 oktober och regeringen har nu beslutat att förlänga det. Förra veckan sågade lagrådet förlagan till propositionen. 
  • Ett driftstopp hos Cementa bedöms leda till brist på cement inom kort, uppger näringsminister Ibarhim Bayland.
  • ”Detta är en extraordinär situation”, säger miljö- och klimatminister Per Bolund. 

Den 16 september meddelade Lagrådet att regeringens förslag strider mot grundlagen, bland annat för att förslaget tagits fram för snabbt och för att det handlar om ett undantag som rör ett enskilt företag.

"Lagrådets kritik är allvarlig och ingenting som regeringen tar lätt på men regeringen har på kort tid tagit fram lagförslag för att möta en allvarlig situation. Vi gör det inte för ett enskilt företag utan för att Sverige ska fungera väl", säger Ibrahim Baylan.

Vilka förändringar har ni gjort anledning av den skarpa kritiken från Lagrådet i det förslag som ni nu presenterar?

– Dels har vi tagit om hand de språkliga synpunkterna som Lagrådet hade men sen har vi också motiverat regeringens beslut och förklarat varför vi anser att det här förslaget har beretts på det sätt som det kunde beredas med hänsyn till de omständigheter som råder och förklarat varför vi tycker att lagförslaget är generellt och därmed inte bryter mot det som lagrådet lyfter upp kring generalitetsprincipen, säger miljöminister Per Bolund (MP).

Hur ser du på Lagrådets kritik om att det kan skada tilltron till det svenska rättssystemet eftersom det kan ses som en väg att korrigera ett domslutsutslag i ett enskilt fall?

– Vi håller ju inte med om den bedömningen, vi har inte på något sätt gått in och korrigerat någon domstol, domstolen har ju haft att pröva bolaget långsiktiga verksamhet, det här är ju en åtgärd för en kortare tidsperiod för att klara av en väldigt svår situation som skulle påverka Sverige väldigt allvarligt. Det här är inget nytt tillstånd som domstolen ger utan det är inom ramen förr det befintliga tillståndet, säger Per Bolund.