Klimatmål

Regeringen missar klimatmål i återstart efter covid

2:02 min
  • Regeringen har missat möjligheter till klimatomställning under pandemin, enligt Klimatpolitiska rådet
  • Bara tio procent av återhämtningsinsatser bidrar till klimatomställningen.
  • Regeringen lyckas inte heller visa hur den egna klimathandlingsplanen följs upp, och klimatkollegiet som skulle ha en central roll har haft totalt två möten.

– Vi har i år framförallt tittat på återhämtningspolitiken, säger Klimatpolitiska rådets, ordförande Johan Kuylenstierna.

Enligt Klimatpolitiska rådets årsrapport bidrar bara en mindre del av satsade budgetpengar för återhämtningen till klimatomställningen.

Regeringens krisinsatser under pandemin omfattar hundratals olika beslut, men av den stora budgetpropositionen för 2021 på ungefär 110 miljarder kronor, bidrar en tiondel till att nå klimatmålen.

De tillfälliga utsläppsminskningarna under pandemin har obetydlig effekt för att hejda klimatförändringen. Minskade utsläpp under enstaka år betyder bara att koncentrationen av växthusgaser i atmosfären tillfälligt ökar lite långsammare än annars.

Pandemin har, enligt Klimatpolitiska rådet, bidragit med insikter om att det är möjligt att hantera kriser snabbt. Men enligt rådet har inte regeringen tagit vara på krisens möjligheter att ställa om för att hejda klimatförändring. Regeringens klimatpolitiska handlingsplan följs enligt rådet inte upp tillräckligt tydligt.

Regeringen tillsatte ett klimatkollegium under statsministerns ledning, som ska klimatsäkra återhämtningspolitiken. Det är svårt se hur kollegiet påverkat politiken, framgår i årsrapporten. Klimatkollegiet kom till först i november och har hittills haft två möten.

Det finns också ett glapp mellan klimatmålen och den ekonomiska politiken, enligt Klimatpolitiska rådet. Vice ordförande Cecilia Hermansson vill se reformer:

– Ja vi menar att man ska tidigarelägga översynen av det finanspolitiska ramverket, för att få med klimatperspektivet, och att man ser över om vi möjligtvis investerar för lite idag för framtida generationer, säger Cecilia Hermansson.

Samtidigt har Klimatpolitiska rådet funnit ganska få beslut som direkt motverkar målen. Dit hör stöd till flyget.

För transporternas klimatpåverkan kommer snart ett viktigt förslag om framtidens infrastruktur.

– Det här har varit en återkommande rekommendation från vår sida, att det måste finnas en synergi mellan de transportpolitiska och klimatpolitiska målen i all infrastrukturplanering, säger säger Johan Kuylenstierna.