Brottsmisstänkta

MP vill ta hem svenska IS-mammorna

2:01 min
  • Regeringsparterna är oense om vad som ska ske med de svenska medborgare som hålls fångna i IS-läger i Syrien.
  • Målet har hittills varit att ta hem hem barnen, men inte mammorna.
  • Men Miljöpartiet anser att regeringen nu ska säga att man är beredd att hjälpa även mödrarna att komma till Sverige, för att på så sätt få loss barnen ur lägren.

– Det funkar inte att att barnen är kvar där nu så länge, och läget är låst på det sättet. Utan då måste vi göra så att även mammorna kommer med barnen till Sverige, säger Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Rasmus Ling.

Det är oklart hur många barn och kvinnor med koppling till Sverige som finns i Al Hol och Roj-lägret i nordöstra Syrien. Enligt UD kan det röra sig om ett 30-tal barn och ett 20-tal kvinnor.

FN riktade i vintras hård kritik mot bland andra Sverige för att inte ta hem sina medborgare från lägren. Men i avvaktan på brottsutredningar, och eventuella rättegångar är det inte aktuellt att skicka hem svenska kvinnor från lägren, det är fortsatt beskedet från UD. Så här sade utrikesminister Ann Linde i riksdagen nyligen.

– Det är som jag har nämnt tidigare inte aktuellt att repatriera kvinnor som vill frivilligt lämna lägren i nordöstra Syrien. De skall utredas av det lokala självstyret, för brott, inklusive det samröre som man eventuellt har haft med Daesh.

Enligt UD motsätter sig självstyret i nordöstra Syrien att barnen skiljs från mammorna, om inte mödrarna ger sitt samtycke, Hittills har dock ingen av de svenska kvinnorna uttryckt önskemål till UD om att deras barn ska få resa själva till Sverige.

Och för att få loss barnen bör nu regeringen enligt Miljöpartiet signalera att Sverige är berett att acceptera att hjälpa även barnens mammor att komma hem. Migrationspolitiska talespersonen Rasmus Ling anser att det är möjligt att lagföra kvinnorna i Sverige, om de begått brott.

– Det är inte för kvinnornas skull som vi gör detta, utan för barnens skull, säger han.

Finns det inte en poäng att dessa kvinnor blir föremål för brottsutredningar, och eventuella lagföringar där av det lokala självstyret?

– Från Miljöpartiets sida bedömer vi att situationerna där är viktigare att ta hänsyn till. De har varit där så pass länge, barnen är oskyldiga till vad deras föräldrar har gjort, och det kan inte vänta längre, säger Rasmus Ling (MP).