TIDÖPARTIER

Regeringen planerar massiv utbyggnad av kärnkraft

1:36 min
  • Tidöpartierna är överens om en färdplan för ny kärnkraft.

  • Planen slår fast att ny kärnkraft motsvarande två storskaliga reaktorer ska vara på plats senast år 2035.

  • Därtill ska en massiv utbyggnad av kärnkraft ske till 2045.