Minoritetsspråk

Regeringen samlar in förslag på hur undervisningen i minoritetsspråk ska stärkas

1:09 min
  • Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på hur undervisningen i de fem nationella minoritetsspråken kan förbättras.
  • Skolverket ska bland annat föreslå hur undervisningen ska organiseras för att bli mer tillgänglig och av bättre kvalitet.
  • Sverige har sedan 2003 uppmanats av Europarådet att skyndsamt förbättra undervisningen i de nationella minoritetsspråken.