FORDON OCH TRAFIK

Regeringen ser över reglerna för A-traktorer

0:50 min
  • Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att analysera behovet av skärpta krav på säkerheten för A-traktorer och se över möjligheterna att införa regler eller krav som gör det svårare att manipulera fordonen.
  • Transportstyrelsen ska bland annat se över hastighetsgränsen på 30 kilometer i timmen, möjligheten att försvåra att hastighetsspärren manipuleras och behovet av skärpta säkerhetskrav.
  • I Sverige finns drygt 36 000 A-traktorer och under förra året ökade antalet personskador vid olyckor där A-traktorer var inblandade med över 50 procent, från 96 till 147 stycken.