Regeringen vill höja publiktaket – mer än tidigare sagt

1:50 min
  • Regeringen vill göra det möjligt för betydligt större publik från den 1 juli än vad som tidigare sagts.

  • I ett förslag som nu skickas på remiss föreslås att maxtaket ska gälla per sektion – inte totalt. Dessutom höjs deltagartaken för demonstrationer och motionslopp.
  • ”Det kommer att göra stor skillnad, framför allt de stora evenemangen”, säger kultur- och idrottsminister Amanda Lind (MP).