POLITIK

Regeringen vill införa kronvittnen

1:59 min
  • Regeringen går nu fram med en lagrådsremiss med ett system för så kallade kronvittnen.

  • Genom systemet ska brottsåtalade kunna få lindrigare straff om dom ger vittnesmål eller uppslag som hjälper rättsväsendet i ett annat mål.

  • I Norge och Danmark där systemet redan används har brottsåtalade kunnat få upp till hälften av sina straff reducerade.