EU:S KLIMATPOLITIK

Regeringen vill kvitta utsläppsrätter mot att få avverka mer skog

2:03 min
  • Sveriges överskott av utsläppsrätter bör inte säljas eller skrotas – istället ska överblivna utsläppsrätter kunna kvittas mot färre krav på skogsbruket, anser regeringen.

  • Tidigare har regeringen skrotat överskottet, vilket bidragit till högre pris för den som släpper ut växthusgaser.

  • Regeringen byter princip efter skogsnäringens protester mot att EU:s krav kan begränsa tillgången på virke.

Sveriges utsläpp av koldioxid har minskat mer än EU:s lagstiftning begär av Sverige. Det ger ett överskott av utsläppsrätter.

I flera år har Sverige valt att skrota, eller annullera de överblivna utsläppsrätterna. Då minskar antalet utsläppsrätter på marknaden, vilket bidrar till att det blir dyrare att släppa ut koldioxid.

Nu vill Sveriges regering lämna den principen, och istället ska överskottet användas för att minska åtaganden i skogen, i en annan del av klimatpolitiken.

EU håller på att skärpa kraven för att lagra in kol i landskapet. Skogens viktiga klimatnytta, att binda kol behöver öka anser EU-kommissionen, som vill att Sverige tar det största betinget av alla EU-länder och låter betydligt mer skog stå kvar.

Men förslaget begränsar samtidigt möjligheten att hugga skog, vilket den svenska skogsnäringen starkt ogillar.

Därför vill nu regeringen utnyttja reglerna för hur utsläppsminskningar bokförs i EU.

Genom att kvitta Sveriges överskott av utsläppsrätter mot lägre krav på skogens klimatprestanda, så kan alltså skogsbruket ta ut mer virke, än om EU:s klimatkrav för skogen skulle uppfyllas.

På onsdag tar EU-nämnden ställning inför miljöministermötet 28 juni.

Pär Holmgren, miljöpartiledamot i EU-parlamentet, är kritisk mot att regeringen vill bidra till det han kallar kryphål:

– Vi måste både minska utsläppen så fort som möjligt, men också maximera inbindningen av kol i skog och mark, säger Pär Holmgren.

Socialdemokraten Jytte Guteland, som tidigare har förhandlat EU:s klimatlag, håller inte med. Sverige föreslås ändå bära en sjättedel av EU:s beting för att binda kol i skogen, säger Jytte Guteland:

– Det är inte så att skogssektorn inte kommer ha ett ordentligt ansvar att öka sin ambition. Jag tror ändå att den här möjligheten till en viss flexibilitet kan ge en positiv effekt, både för att man reducerar mer och för att kolsänkan fortfarande väldigt hög, säger Jytte Guteland. Men hon tror också det kan bidra till minskat beroende av fossila bränslen:

– Att vi kan få till till exempel bioenergi, som är så viktigt nu när vi behöver byta ut den ryska importerade gasen bland annat, säger Jytte Guteland, S-ledamot i Europaparlamentet.