Regeringen vill öka gruvutvinningen av "gröna" metaller

16 min
  • Regeringen utreder nu hur Sverige ska kunna öka utvinningen av innovationskritiska metaller och mineraler för en grön omställning samtidigt som gruvnäringen kritiseras för att inte ta tillräckligt med miljöhänsyn. 
  • LKAB:s VD Jan Moström berättar hur de tänker om att utvinna exempelvis litium, vanadin eller kobolt som kan användas i olika batterier. 
  • Hör även Marcus Priftis, författare till boken Brytningstid om
    om gruvornas historia och framtid som diskuterar de miljöaspekter och konflikter som gruvnäringen innebär. Hör även intervju med näringsminister Ibrahim Baylan.