STRANDSKYDDSREGLER

Regeringen vill se över strandskyddet

1:47 min
  • Regeringen vill se över strandskyddet och i slutet av förra året lämnade utredarna ett förslag om att göra det lättare att bygga strandnära på landsbygden.
  • Samtidigt menar utredarna att strandskyddet bör stärkas i områden där exploateringsgraden är hög och efterfrågan på byggmark är stor.
  • "Det är ett komplicerat förslag men vi känner att det är viktigt att säkerställa att skärgårdssamhällena inte får försämrade villkor för att överleva", säger Gustav Hemming (C), skärgårdsregionråd.