KRIGET I UKRAINA

Källor till Ekot: Regeringen vill utreda Gripen till Ukraina

2:08 min
  • Regeringen kommer inom kort ge Försvarsmakten i uppdrag att utreda förutsättningarna för att skicka Gripenplan till Ukraina, erfar Ekot.

  • Regeringen vill bland annat få besked om hur en överlåtelse påverkar Sveriges försvarsförmåga och hur snabbt Sverige kan få nya Gripenplan som ersättning.

  • En annan delfråga är hur utbildning av ukrainska piloter och annan markpersonal ska genomföras.

Tidigt på torsdag morgon hålls ett möte i försvarsutskottet och då kommer försvarsminister Pål Jonson dit för att berätta om ytterligare stöd till Ukraina. Enligt uppgifter till Ekot handlar det sannolikt om ett regeringsbeslut, möjligen redan på torsdag, om att utreda förutsättningarna för att skicka Gripenplan till Ukraina.

Ukraina hoppas få en division eller 16-18 flygplan och Försvarsmakten ska nu få i uppdrag att analysera hur det skulle påverka den svenska försvarsförmågan då det i dag finns drygt 90 användbara Gripenplan inom försvaret.

Dessutom vill regeringen få besked om hur en snabbt nya Gripenplan skulle kunna bli klara för att ersätta planen som eventuellt skickas till Ukraina.

Det finns exempelvis ett antal färdig skrov hos Saab i Linköping, vissa som enligt uppgift är tomma och andra med utrustning i - och frågan är hur snabbt de eventuellt skulle kunna göras i ordning åt försvaret och vad det skulle kosta i sådana fall.

En annan delfråga är hur utbildning av ukrainska piloter, mekaniker och annan markpersonal ska genomföras och hur stora resurser den tar. Dessutom behöver Sverige fråga USA om lov - då en stor del av utrustningen i Gripen kommer från USA från början.

Försvarsmakten ska enligt vad ekot erfar lämna sitt svar i början av november och därefter kan regeringen bestämma om den vill lämna över plan till Ukraina och hur många i sådana fall. En bedömning är att utbildningen av ukrainarna tar minst ett halvår och sannolikt än längre om piloterna ska kunna hantera planen fullt ut. Därmed skulle Gripenplanen kunna flyga över Ukraina tidigast någon gång under nästa sommar om regering och riksdag vill det.

En politisk förutsättning innan något beslut kan fattas är att Turkiet släppt in Sverige i Nato.