Höghastighetståg

Regeringens nya besked om höghastighetstågen

0:49 min
  • Nya järnvägar för höghastighetståg som ska binda ihop landets tre storstäder via Jönköping finns med i den infrastrukturproposition som regeringen lagt fram idag.
  • Förslaget innebär att 799 miljarder kronor ska läggas på underhåll och utveckling av vägar och järnvägar de kommande tolv åren.
  • I propositionen finns inget besked om vad banorna får kosta.