AVVISNINGAR

Regeringens utspel om bistånd får stark kritik: ”Väldigt problematiskt”

2:09 min
  • Att den socialdemokratiska regeringen vill börja använda det svenska biståndet till utvecklingsländer för att påverka mottagandet av personer som avvisas från Sverige får stark kritik från flera biståndschefer.

  • Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan, säger att det både skulle bryta mot internationella överenskommelser och vara ineffektivt.

  • Biståndsminister Matilda Ernkrans säger att internationella regler fortsatt ska följas och att man först och främst ska titta på om och i så fall hur biståndsverksamheten skulle kunna användas.