Budget

Regeringen vill lägga 12 miljarder på en grön återstart

2:13 min
  • Regeringen föreslår att 12 miljarder kronor ska läggas på en så kallad grön återstart.  Med hjälp av pengarna ska det bland annat gå snabbare att få tillstånd till förstärkningar av elnätet.
  • En samhällsomställning för grön återstart omfattar enligt regeringen många politikområden.
  • De tolv miljarderna vill regeringen fördela till bland annat fossilfri och cirkulär upphandling, till energieffektivisering i industrin , till kompetenslyft om cirkulär ekonomi och en klimatvänligare transportsektor.