Dataintrång

Region Gävleborg polisanmäler ett nytt misstänkt dataintrång

0:35 min
  • Genom en granskning av journaler har det kommit fram uppgifter att en tidigare medarbetare inom Region Gävleborg misstänks ha tagit del av uppgifter i patientjournaler utan att det fanns arbetsrelaterat behov av det.
  • Den polisanmälde personen arbetar inte kvar.
  • Händelsen är även anmäld till integritetsskyddsmyndigheten, tidigare Datainspektionen.