Klimateffekten

Ny investering ska minska utsläppen av lustgas från Östersunds sjukhus

1:44 min
  • Region Jämtland Härjedalen ska investera i teknik för lustgasdestruktion för att minska utsläppen av växthusgasen lustgas på Östersund sjukhus.
  • Lustgas har 300 gånger större påverkan på klimatet än koldioxid och används främst vid förlossningar.
  • I nuläget släpps insamlad lustgas ut utan rening, men i den nya anläggningen ska den ledas via ett särskilt ventilationssystem där den omvandlas till vanlig luft.

"I och med detta räknar vi med att kunna reducera lustgasutsläppen från förlossningsavdelningen med minst 82%", säger regionstyrelsens ordförande Eva Hellstrand.