Ner till stabsläge

Region Jönköpings län sänker beredskapen

0:30 min
  • Region Jönköpings län sänker nu beredskapen inom sjukvården när antalet fall av Covid-19 börjar stabiliseras på en lägre nivå.

  • Sedan mitten av november förra året har regionen varit i förstärkningsläge men nu går man ner till stabsläge.

  • Stabsläge är det lägsta beredskaps-läget inom regionen, men det här betyder inte att faran är över, säger Mats Bojestig som är hälso- och sjukvårdsdirektör i ett pressmeddelande.