Coronapandemin

Region Stockholm stärker vårdkedjan för långtidssjuka i covid

2:04 min
  • Region Stockholm stärker vårdkedjan samt det multidisciplinära mottagandet för dem som drabbats av långvariga symtom av Covid-19.

  • Detta innebär att alla vårdcentraler får en tydlig riktning när man ska slussa patienter som är långtidssjuka vidare i vårdkedjan.

  •  "Man ska få samma vård oavsett vilken vårdcentral man besöker", säger Christine Lorne (C) som är folkhälsoberedningens ordförande i Region Stockholm