SJUKVÅRD

Region Västernorrland går upp i stabsläge

1:20 min
  • Hela Region Västernorrland är sedan onsdagseftermiddagen i stabsläge, på grund av hög belastning på vården och svårt att bemanna vårdplatser.

  • Det är inte bara ökningen av covid-19, utan även andra virus som sprids i länet som både leder till fler patienter och hög sjukfrånvaro bland personal.

  • "Vi har ett väldigt ansträngt bemanningsläge och det är väldigt viktigt att vi kan upprätthålla vårdplatserna", säger regiondirektör Åsa Bellander.