Vägnätet

Regionalt missnöje med väganslag – 47 miljoner räcker inte

0:43 min
  • Regionala utvecklingsnämnden är missnöjd med regeringens föreslagna medel för att rusta upp vägnätet i länet.
  • De 47 miljoner kronor som Jämtlands län tilldelas räcker enligt Regionala utvecklingsnämndens moderata ordförande Elise Ryder Wikén till färdigställande av ett pågående projekt samt en gång- och cykelväg.
  • "För första gången sedan 1988 ökar befolkningen i länet och samtidigt står vi inför ett läge att inte kunna utveckla länsvägnätet. Det är en situation som känns mycket bekymmersam", säger hon i en kommentar.

Frågan kommer att tas upp på ett möte med infrastrukturminister Thomas Eneroth.