ANMÄLAN

Regionen JO-anmäld – uppmanade att ”tagga” ovaccinerade

0:33 min
  • Region Sörmland har anmälts till Justitieombudsmannen, JO. Det för ett inlägg på Facebook i augusti där följarna uppmanades att tagga personer som inte vaccinerat sig.

  • Inlägget syftade till att få fler unga män att vaccinera sig då statistik visar att de har något lägre vaccinationsgrad.

  • Anmälaren anser att inlägget bryter mot GDPR och hur man hanterar personuppgifter och har anmält det till JO. Regionens inlägg togs bort efter att följare reagerat på det och de beklagar formuleringarna.