UTHYRNINGSSTUGOR

Regionen kan komma att dra tillbaka sin överklagan av Sandvikendom

1:21 min
  • Region Gotland har överklagat mark- och miljödomstolens beslut att det var fel av miljö- och byggnämnden att neka bygglov för 31 stugor vid Sandviken i Östergarn.

  • Men nämnden kan besluta att dra tillbaka överklagandet vid sitt sammanträde den 18 maj, något som samhällsbyggnadsförvaltningen också rekommenderar politikerna att göra. Förvaltningen tycker också att nämnden ska säga ja till de 31 stugorna, sedan bostadsrättsföreningen ändrat i sina stadgar, så att permanent boende inte är tillåtet.

  • "Vi måste vara ganska eniga här", säger Ingemar Lundqvist (M), tf ordförande i miljö- och byggnämnden.