ÖVERBELASTNINGSATTACKERNA

Regionen kräver 2,7 miljoner kronor i skadestånd av tolvåringen

2:10 min
  • I kravbrevet skriver regionens chefsjurist att regionen med hänsyn till handlingens beskaffenhet anser att det är skäligt att begära full kompensation för vad IT-attackerna har kostat.

  • Det handlar om inköpta konsulttjänster och programvara för drygt 2,2 miljoner kronor samt eget arbete som motsvarar närmare en halv miljon kronor för att stoppa IT-attackerna som 12-åringen var delaktig i.

  • "Vårdnadshavaren har ett väldigt begränsat skadeståndsansvar så det faller ju på barnet och då är det här en skuld han får bära med sig hela livet", säger 12-åringens juridiska ombud Shantu Wahlgren.

P4 Gotland har varit i kontakt med Region Gotland som vill avvakta med att kommentera skadeståndskravet.