coronapandemin

Regionen slutar erbjuda antikroppstest för allmänheten och vårdpersonal

0:26 min
  • Region Gotland kommer från och med den 29 mars inte längre att erbjuda antikroppstestning för allmänheten eller för vård- och omsorgspersonal.
  • Detta efter att Folkhälsomyndigheten beslutat att antikroppstestning inte längre är relevant på individnivå.
  • Från och med den 29 mars kan antikroppstest endast genomföras om en läkare ordinerat det och om det finns ett medicinskt behov.