BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRIN

Regionen vill öka tillgängligheten till BUP

1:23 min
  • Många barn och unga som i dag söker sig till Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, hamnar i kö, och riskerar att bli sämre medan de väntar på hjälp.
  • Men via ett förslag om en gemensam serviceenhet hoppas regionen kunna öka tillgängligheten till BUP.
  • "På det här sättet får du stöd och hjälp med en gång", säger Ulrika Söderlund, regionutvecklare på kunskapsstöd för psykisk hälsa på Västra Götalandsregionen.

Regionstyrelsen ska besluta om förslaget den 20 april.