Avviker

Regioner diagnostiserar graviditetsdiabetes olika

1:55 min
  • Flera regioner följer inte de nationella rekommendationerna för hur graviditetsdiabetes ska diagnostiseras.
  • En orsak är att det då blir fler som diagnosticeras och specialistmödravården får då fler patienter än de klarar av. I Region Örebro har man däremot lyckats klara trycket.
  • "Vi har strukturerat om, och vi fixar det. Det kräver mer resurser, men det är värt det.