Avviker

Regioner diagnostiserar graviditetsdiabetes olika

1:55 min
  • Flera regioner följer inte de nationella rekommendationerna för hur graviditetsdiabetes ska diagnostiseras.
  • En orsak är att det då blir fler som diagnosticeras och specialistmödravården får då fler patienter än de klarar av.
  • Sofia Okfors bor i region Uppsala och fick diagnosen graviditetsdiabetes med första barnet, men inte nu när hon är gravid med andra – trots att hon hade samma värden.