Mutationer

Regioner oroas över sena testresultat

2:00 min
  • Över hälften av landets regioner uppger för Ekot att det är troligt eller väldigt troligt att de har en spridning av den brittiska virusvarianten.
  • Samtidigt dröjer testresultat och flera regioner är bekymrade över att de inte har data som ger en aktuell bild av läget.
  • "Vi har ju koll men tyvärr är den en månad gammal", säger Micael Widerström, smittskyddsläkare i Region Jämtland Härjedalen.

Nästan alla regioner i Sverige har fram till i dag rapporterat om ett eller flera bekräftade fall av den mutation som först upptäcktes i Storbritannien. I en enkät som Ekot skickat ut till landets samtliga regioner och som 18 svarat på säger 14 att det är troligt eller väldigt troligt att de också har en spridning av den varianten.

Men hur stor den spridningen faktiskt är är svårt att veta, analysen av virusets arvsmassa genom så kallad sekvensering tar nämligen flera dagar och kan bara utföras på några få labb.

– Vi räknar med att kanske få svar på fredag eller måndag nästa vecka, men det är prover som vi har samlat ihop från veckan innan så då är vi redan en vecka borta i dag, säger Karin Jones, verksamhetschef för laboratoriemedicin i Norrbotten.

Både Micael Widerström och Karin Jones menar att väntetiden kan påverka regionernas möjlighet att begränsa en eventuell spridning av en eller flera av de muterade varianterna som misstänks vara mer smittsamma.

– Det hade varit mycket bättre om man hade fått mera direkt information om hur smittläget ser ut vad gäller olika varianter så att man hade eventuellt kunnat agera på det, säger Micael Widerström.

– Det är klart man vill veta det för då kan man gå ut och säga "nu har vi den här, nu behöver vi vara ännu mer försiktiga", säger Karin Jones.

För att få snabbare svar på förekomsten av den brittiska varianten i Sverige utför redan Folkhälsomyndigheten en sorts snabbtest i några regioner, men enligt Karin Tegmark Wisell vid Folkhälsomyndigheten är det viktigt att regionerna oavsett antalet bekräftade fall utgår ifrån att de har en smittspridning.

– Vi måste fortsatt ha en hög följsamhet till de åtgärder som är och att regionerna utför smittspårning av alla fall. Det är så vi snabbt stoppar smittspridningen, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef vid Folkhälsomyndigheten.