Covid-19

Regioner överväger egna priosystem vid vaccination

2:01 min
  • När det blir dags för den breda allmänheten att vaccinera sig överväger fyra regioner att utgå ifrån en särskild prioriteringsordning.
  • Det här trots att det i nuläget inte är något som Folkhälsomyndigheten rekommenderar.  
  • "Inget är klart, men man pratar om äldst först", säger Lotta Nordgren Thermaenius, verksamhetsområdeschef för Nära vård och hälsa i Uppsala.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram fyra prioriteringsfaser som klargör i vilken ordning myndigheten anser att olika grupper bör få vaccin mot covid-19.

Totalt ska över 8 miljoner vaccineras i Sverige, varav omkring 5,6 miljoner ingår i den fjärde och sista fasen. Hit hör de som är under 70 år och som inte tillhör en riskgrupp.

Någon rekommendation om någon särskild ordning inom den här gruppen finns i dagsläget inte men i en enkät som Ekot skickat ut till Sveriges samtliga 21 regioner och som alla svarat på uppger Uppsala, Östergötland, Blekinge och Jönköping att de eventuellt kommer att ha ett eget prioriteringssystem.

– Vi tänker att det framgår tydligt i den strategi som finns ifrån Folkhälsomyndigheten att det är just ålder som är en riskfaktor för att utveckla allvarlig sjukdom och det gör att vi ska försöka att styra flödena på det sättet, säger Rickard Lundin, talesperson för vaccinfrågor i region Östergötland.

14 av regionerna uppger för Ekot att de inte kommer ha något eget prioriteringssystem utan att de följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

En av orsakerna till det säger bland annat Stockholms vaccinsamordnare Magnus Thyberg är för att för många grupperingar riskerar att göra så att massvaccinationen drar ut på tiden.

– För varje gång som vi gör en prioriteringsordning så tar det i effektivitet, det blir lite krångligare att hamna rätt i kön och att kallas.  Så ju mindre grupperingar man har desto enklare blir det att genomföra vaccinationen, säger han. 

Lotta Nordgren Thermaenius i Uppsala tror dock inte att en prioritering efter ålder skulle få några större konsekvenser.

– Vi kommer ju inte göra ett system som gör att det tar längre tid utan jag tror säkert att det kan slinka med en och annan som inte tillhör just den gruppen. Men alla ska på sikt vaccineras, det är det som är målet, säger hon.

På Folkhälsomyndigheten håller man just nu på att diskutera mer exakt vilka som ska ingå i fas tre och fyra, till exempel kan det bli så att de som är mellan 60 och 69 år kommer ingå i fas tre istället för fyra.