Pandemin

Regioner vill samarbeta för att beta av vårdskulden

1:58 min
  • Många planerade operationer och undersökningar har ställts in under pandemin. När den så kallade vårdskulden nu ska betas av vill flera regioner samarbeta på nya områden. 
  • Ortopediska ingrepp och ögonoperationer är två exempel enligt Sveriges kommuner och regioner. Region Blekinge räknar med att kunna sälja röntgenundersökningar till grannlänen.
  • "Det är ett sätt för oss att kunna bibehålla den akuta sjukvård vi har idag och det tror jag är ett viktigt mål att arbeta för, säger  Kjell Ivarsson som är hälso- och sjukvårdsdirektör.