Vaccin mot covid-19

Regionerna jagar vaccinationspersonal

2:13 min
  • Flera regioner annonserar nu om vaccinationspersonal eller upphandlar vaccinationstjänster av privata företag.
  • Endast läkare och vissa specialistsjuksköterskor har rätt att ordinera vaccin för covid-19 enligt Socialstyrelsens föreskrifter
  • Företrädare för tandläkar- och apoteksbolag har erbjudit sig att delta i vaccineringen men tycker sig inte ha fått respons från politiker och myndigheter.