Regionerna väntar på försenat vaccin

3:13 min

Vaccinerna är försenade. Sverige har bara fått en tredjedel av vaccinet som företagen lovat. Nu väntar regionerna på mer vaccin för att kunna vaccinera alla som vill före sommaren. Inger Nordin Olsson är vaccinsamordnare i region Örebro.

– Det här är en gigantisk utmaning och vi är redo, mer vaccin och vi är beredda, säger vaccinsamordnaren Inger Nordin Olsson.

Sveriges mål är att alla personer över 18 år ska kunna få vaccin före juli. Det behövs 15 miljoner doser vaccin för att vaccinera alla. Men vaccinerna är försenade. Sverige skulle ha fått 3,73 miljoner doser nu i februari. Det är vad företagen lovat. Men hittills har bara 1,1 miljoner doser kommit. Alltså bara en tredjedel. Resten kommer senare istället.

Hittills har 70 procent av de äldre på boenden och 20 procent av de äldre med hemtjänst fått två doser, alltså fullt vaccin. Vårdpersonal som jobbar med äldre har också fått vaccin. Det är de personerna som skulle få vaccin först, i den första fasen. Totalt är det 600 000 personer i den gruppen.

Regionerna är redo för att vaccinera fler. Sverige kan vaccinera 1,2 miljoner människor varje vecka. Regionerna har anställt mer personal och lokaler står klara. Men de saknar vaccin. Det är ett stort problem att leveranserna är försenade, säger Emma Spak på Sveriges kommuner och landsting, SKR.

– Det innebär att de står med tomma lokaler, personal som inte kan ge vaccin och värst av allt, invånare som inte kan få vaccin och därmed får bokas om, säger Emma Spak på SKR.

Sverige köper vaccin genom EU och det är likadant i de andra EU-länderna. En del av leveranserna ska inte komma förrän i juni. Sverige förhandlar med företagen genom EU. Det kan bli svårt att nå målet att alla ska vaccineras före sommaren, men det är inte omöjligt. Det säger Emma Spak på SKR.