Rekordår för Toppnyheter

Den digitala lyssningen ökar allt mer och det nyhetsintensiva året 2020 tog Sveriges Radios spellista Toppnyheter till nya rekordnivåer. Under förra året mer än fördubblades lyssningen av nyhetsklipp, jämfört med 2019. Robert Brännström, digitalchef på Ekot och Fia Wirén, chef för område Norr, beskriver utvecklingen.

Global pandemi, val i USA och slutpunkt i Palme-utredningen. Det är bara några av de händelser som formade nyhetsåret 2020 och där nyhetspubliken i aldrig tidigare skådad utsträckning vände sig till Sveriges Radios app och den nationella nyhetsspellistan i Toppnyheter för att få senaste nytt.

Totalt skapade nyhetsspellistorna i appen 124 miljoner klippstarter under 2020. Det är en ökning med +144 procent mot föregående år. Drygt 100 miljoner av starterna gjordes i Toppnyheter-listan.

Årets enskilt bästa vecka var vecka 45, den vecka då USA gick till val, då gjordes fyra miljoner klippstarter av 230 000 användare. Det visar att vi lyckas svara upp mot publikens behov av trovärdiga och snabba nyheter när det händer mycket i världen.

Med ljudet i fokus

Toppnyheter har vuxit fram ur det digitala nyhetsuttryckets idé att hitta ett digitalt nyhetserbjudande med ljudet i fokus, något vi skrivit om tidigare. Urvalet till den stora spellistan Toppnyheter består av hela Sveriges Radios nyhetsverksamhet som har cirka 1 500 nyheter i veckan.

Under 2020 lyftes också de lokala P4 kanalernas spellistor, samt listorna från Radiosporten, Vetenskapsradion och Kulturredaktionen fram tydligare på hemskärmen i Sveriges Radios app vilket kraftigt lyft lyssningen även på dem. Även språkredaktionerna fick under 2020 efterlängtade nyhetsspellistor.

Lyssningens utveckling för speciallistorna syns till exempel när vi tittar på hur länge man lyssnar på våra klipp. För alla P4-kanaler har antalet lyckade starter som vi kallar det när en lyssnare ordentligt börjat lyssna på i appen eller på webben mångdubblats sedan starten 2018 (vi tar bort alla som stänger av inom fem sekunder).

Eftersom detta är ett kontinuerligt utvecklingsarbete analyserar alltid vi vilka klipp som passar lyssnaren bäst. Och vill ni veta så är det ”perfekta klippet” cirka 80 sekunder långt, innehåller två till tre röster och fem till sex växlingar mellan olika röster.

Fokus på lyssnaren i hela landet

Bakom den rekordartade lyssningen finns fler förklaringar än bara nyhetsläget. 2020 var ett år då vi stärkte det redaktionella fokuset på Toppnyheter för att göra detta till Sveriges Radios primära digitala nyhetstjänst. På Ekoredaktionen, som är den redaktion som jobbar med den övergripande spellistan, ändrades arbetssätt, rutiner och roller för att ge lyssnarna bästa möjliga upplevelse med de senaste nyheterna direkt.

Vi märker alltså att allt fler lyssnar på de lokala spellistorna vilket vi är väldigt nöjda med och under 2021 kommer vi göra mer för att få ännu fler att upptäcka även de lokala listorna och dessutom hoppas vi att ännu fler lokalnyheter hamnar i Toppnyheter genom att vi jobbar fokuserat med klipp och nyhetslistor i hela landet.

Vi bygger vidare på våra speciallistor

Ekots digitala grupp har även under året skapat temabaserade nyhetsspellistor på händelser som sträcker sig över längre tid, vilket skapat ännu mer lyssning. Mest långlivad är coronaspellistan som uppdateras dagligen och har funnits i snart ett år. Inför USA-valet producerades också en egen spellista med dagliga nyhetsfördjupningar om valet. Dessutom har vi skapat spellistor inte med ett primärt nyhetsfokus utan med en annan lyssnarinriktning.

Under mellandagarna användes därför spellisteformen för att belysa coronaårets konkreta konsekvenser genom porträtt på personer som inte längre finns bland oss i serien ”De som saknas”. På kort tid har den listan haft över 50 000 lyssningar och detta ökar allt eftersom.

Vi når ju fortfarande många fler lyssnare via våra linjära sändningar, serien om ”De som saknas” har till exempel hörts av ännu fler lyssnare på andra sätt. Men utvecklingen går framåt, lyssnarnas beteenden förändras och vi måste utvecklas med dem. Spellistan som form för digital nyhetsjournalistik har verkligen bevisat sig under 2020 och det tar vi fasta på när vi det här året fortsätter att experimentera med uttryck, form och innehåll för nyhetsklippen.

Ladda gärna ned Sveriges Radios app och lyssna själv.

Robert Brännström, digitalchef Ekot
Fia Wirén, chef område Norr