KRIMINALVÅRD

Rekordmånga delar cell i fängelser och häkten

1:56 min
  • Aldrig tidigare har så många av kriminalvårdens intagna fått dela cell i häkten och fängelser. Platsbristen gör att uppemot 1 600 personer delar cell idag, vilket ökar risken för konflikter bland de intagna och personal.
  • Kriminalpolitiska reformer leder till att fler döms till längre straff och fler ungdomar väntas få fängelsedomar från och med nästa år, vilket gör att dagens platsbrist på fängelseanstalter och häkten väntas fortsätta.
  • "Ibland har man ingen toalett i häktet då man delar cell. Då får man göra sina behov i vasken. Det är kränkande", säger Jacob Fraiman förbundsordförande Unga Kris Sverige.

Platsbristen i fängelser och häkten kommer att fortgå under flera år framöver bedömer Kriminalvårdens generaldirektör, Martin Holmgren. Trots att myndigheten fått extra pengar till att bygga både nytt och bygga om. Eftersom fler väntas dömas till fängelse under nästa år.

"Eftersom trycket på kriminalvården, vår uppgift, det som är vårat uppdrag hela tiden blir större, och då måste vi hänga med för att klara det omfånget. Vi säger att vi fram till 2030 så planerar vi för att bygga 3 400 nya platser. Vi ser en ökning framför oss, när det gäller både ökning på häkten och på anstalter under en fyraårs period så ser man kanske på en tjugoprocentig ökning. Men till det så kommer ju ett antal platser som är dubbelbeläggning och mer eller mindre tillfälliga platser. Så det är en stor förändring", säger Kriminalvårdens generaldirektör, Martin Holmgren.