Brott

Rekordmånga fast för sexköp förra året

2:00 min
  • Totalt lagfördes 456 personer under året, vilket kan jämföras med runt 300 personer per år, åren innan.
  • En förklaring är att man på lokalpolisnivå har utbildats för att utreda den här typen av brott, säger Sara Svensson, vid Polisregion Väst.
  • Vid ungefär 300 sexköp förra året erkände den misstänkte i samband med gripandet och dömdes utan rättegång till dagsböter genom ett strafföreläggande.

456 lagförda personer för sexköp 2020 är det högsta antalet för ett enskilt kalenderår, sett till Brottsförebyggande Rådets statistik, som sträcker sig tillbaka till 2007.

– Det finns en stor efterfrågan. Vi ser att marknaden är stor och den har inte påverkats av pandemin, säger Sara Svensson, chef vid Människohandelsgruppen i Polisregion Väst.

Under förra året genomfördes ett par större riktade insatser mot sexhandel i storstadsområdena, vilket resulterade i många gripanden. ”Operation torsk” i Stockholm, respektive ”Nos Videre” som betyder ”Vi ser dig”, i Göteborg.

Men även på andra håll i landet har allt fler personer lagförts. I Polisregion öst – Jönköping, Östergötland och Södermanland – väcktes till exempel 50 åtal och det utfärdades lika många strafförelägganden 2020.

Den här utvecklingen handlar bland annat om att Polismyndigheten i större utsträckning än tidigare prioriterat frågan genom resurstilldelning. Men även ett personligt engagemang från enskilda poliser, uppger flera personer som Ekot har pratat med.

Sara Svensson, vid Människohandelsgruppen i Väst, anser alltså att även utbildningsinsatser riktade mot den lokala polisen ligger bakom uppgången.

Det handlar bland annat för lokalpolis om att följa den ständigt pågående öppna annonseringen om sexköp på nätet, och därefter försöka ta reda på var prostitutionen sker.

– Vi har spridit kunskapen, och det har gett kollegorna i lokalpolisområdena förutsättningar att själva driva det här arbetet. Så man kan säga att vi är fler som arbetar mot problematiken, och fler som kan uppmärksamma och rapportera de här brotten, säger Sara Svensson.