Svenska för invandrare

Reportage: Ny praktisk SFI-utbildning ska få fler att klara studierna

5:12 min
  • Elever som har liten eller ingen skolvana sedan tidigare har svårt att klara sina SFI-studier och en hel del hoppar av.
  • Idag är det 17 procent av de nyanlända i Arbetsförmedlingens etableringsfas som saknar en formell grundläggande utbildning, och nu under pandemin återvänder många till SFI på grund av den kärva arbetsmarknaden.
  • För att möta behovet hos den ökande andelen elever med liten skolvana gör nu SFI Karlstad om sin utbildning och till hösten startar ett pilotprojekt med mycket praktisk undervisning.