ÖRKELLJUNGA

Rester av bekämpningsmedel hittade i brunnar

0:27 min
  • Vid provtagningar har rester av bekämpningsmedel hittats i råvattensbrunnar i Örkelljunga kommun. 

  • Man har hittat halter över gällande gränsvärdet för N,N-Dimethylsulfamide, DMS. Ämnet bildas när det numera förbjudna bekämpningsmedlet Tolylfluanid bryts ner.

  • Livsmedelsverket har gjort bedömningen att halten är så låg att vattnet fortfarande går att dricka och användas i mat. NSVA (Nordvästra Skånes vatten och avlopp) kommer att utreda och följa upp resultaten i samråd med Söderåsens miljöförbund och också ta fram en åtgärdsplan.