Surfside

Resterna av kollapsade huset i Miami rivet

1:16 min
  • I Surfside, norr om Miami Beach, sprängde man i natt lokal tid resten av den byggnad som delvis rasade samman för drygt en vecka sedan.
  • Hittills har 24 människor bekräftats döda, men fortfarande saknas 121 personer.
  • Den resterande delen bedömdes utgöra en risk för räddningsteamen som sökte igenom rasmassorna.