Friskolor

Resursskolor hotas av nedläggning

2:26 min
  • Flera resursskolor i Stockholmsområdet som tar emot barn med diagnoser som autism och adhd har hamnat i en akut ekonomisk situation. 
  • Orsaken är att Stockholm stad avslår fler ansökningar om tilläggsbelopp, som kan beviljas för extraordinärt särskilt stöd.
  • Christian Wettergren, pappa och ordförande för Lunaskolans föräldraförening:  "Mycket oroande, om den slår igen så vet jag inte hur vi ska göra."

Niklas Ahlström, vd för skolbolaget Utvecklingspedagogik som driver Lunaskolorna, säger att dom nu tvingas stoppa nyintag av elever.

– Det som jag tycker är mest sorgligt och tråkigt i det här, är att det är eleverna som har de största behoven som drabbas, när förutsättningarna för att komma till en resurstät verksamhet försvinner.

Stockholm är den skolmarknad i landet som har flest privata så kallade resursskolor som riktar sig till elever med ett omfattande behov av särskilt stöd att klara skolan.

Men sedan tid tillbaka har Stockholm stads bedömningar hårdnat avsevärt när det gäller dom extrapengar, tilläggsbelopp som betalas ut. Under 2020 avslogs nästan hälften av alla ansökningar. Och enligt cheferna för ett tiotal skolor som Ekot varit i kontakt med är den ekonomiska situationen nu akut.

Det här oroar Christian Wettergren, pappa och ordförande för Lunaskolans föräldraförening.

– Situationen är oroande, och uttröttande, och det finns en stor brist på sådana platser i de kommunala verksamheterna. Om skolan slår igen, då vet jag inte vad vi gör, säger han.

Enligt Lena Holmdahl, utbildningsdirektör i Stockholm stad, kommer det ordnas kommunala platser till dom barn som berörs. Att dom privata resursskolorna oftare får nej på sina ansökningar nu beror på att kommunen gör noggrannare bedömningar, säger hon.

– Nu följer vi strikt det som skollagen säger, att tilläggsbelopp ska användas till att vi ska titta på individ för individ. Då måste man kunna visa på vad man ger till det enskilda barnet. Kan man inte det blir det avslag eller en lägre ersättning.

Mellan 2019 och 2020 minskade Stockholm stads utbetalningar av tilläggsbelopp från 185 till 114 miljoner, även om en del av tappet ersattes med extra stöd till just resursskolorna.

– En sak är säker, fortsätter det med sänkningar i den här hastigheten som vi aldrig sett förut - då är vi nedläggningshotade, säger Torvid Hafström, ägare och vd för Vintertullsskolan.