Förslag

Riksdagsskolkare ska kunna straffas med indraget arvode

2:01 min
  • Från och med nästa år ska riksdagsledamöter som inte deltar i riksdagsarbetet kunna få arvodet indraget. Riksdagen väntas i höst fatta beslut om en sådan lagändring.
  • Alla åtta riksdagspartier står bakom förslaget. 
  • ”Är man inte på jobbet ska man inte få betalt”, säger Sverigedemokraternas vice gruppledare Mattias Bäckström Johansson.

– Det är klart att de är viktigt att politiker har samma regelverk som man har om man är på arbetsmarknaden. Det förväntas att man fullföljer det man har tagit på sig att göra, för att också få ersättning för det, och det är en stor enighet i riksdagen kring detta, säger Annelie Karlsson, som är gruppledare för Socialdemokraterna.

Fenomenet med riksdagsledamöter som under en period inte deltar i riksdagsarbetet, till exempel för att de är inblandade i en rättsprocess - men ändå kvitterar ut fullt arvode - har debatterats genom åren.

En sådan här så kallad timeout bryter inte mot riksdagens regler, eftersom det inte finns något krav på närvaro.

Men alla åtta partier är nu eniga om det bör få konsekvenser att - utan giltigt skäl - utebli från omröstningar i riksdagen. En riksdagsledamot ska kunna åläggas att återbetala arvodet - på 69 900 kronor i månaden. Det är inte möjligt med dagens regelverk.

Riksdagsstyrelsen ska, i vår, lägga ett förslag om att ändra riksdagsordningen, något som den parlamentariska kommitté som utrett riksdagens arbete har föreslagit. Tanken är att reglerna ska skärpas från och med den första januari.

Det är inget stort problem att ledamöter tar en så kallad timeout - och inte deltar i riksdagsarbetet, enligt Moderaternas gruppledare Tobias Billström.

– Men det är klart att bara det faktum att några ledamöter gör det kastar ju en skugga över hela riksdagens arbete, och så kan man naturligtvis inte ha det. Det handlar också om att värna institutionen och institutionens integritet, säger han.

Förslaget innebär att en riksdagsledamot som är frånvarande vid minst 60 procent av voteringarna under en tremånadersperiod ska få en tillsägelse av talmannen. Om beteendet fortsätter även under ytterligare ett kvartal ska Riksdagens arvodesnämnd kunna kräva att arvodet återbetalas för den perioden.
Det här är en viktig förändring, enligt Sverigedemokraternas vice gruppledare Mattias Bäckström Johansson.

– Är man inte på jobbet ska man inte få betalt, säger han.