Rikspolischefen vill ha fler verktyg för att komma åt kriminellas kommunikation

2:07 min
  • Polisen i Sverige behöver fler verktyg för att kunna komma åt och lyssna på kommunikationen mellan grovt kriminella, det säger rikspolischef Anders Thornberg till Ekot, efter att flera ledande personer i kriminella nätverk frihetsberövats i utredningar där en del av bevisningen är från den krypterade tjänsten Encrochat.
  • Enligt rikspolischefen handlar det både om hur kommunikationen lagras, och hur polisen kan läsa krypterad kommunikation.
  • Anders Thornberg säger att ett sätt kan vara att FRA får mer resurser att signalspana åt polisen,  eftersom det finns personer som fortsätter att styra brottslighet i Sverige efter att ha flytt till exempelvis Spanien.

Polisen i Sverige behöver fler verktyg för att kunna komma åt och lyssna på kommunikationen mellan grovt kriminella.
Det säger rikspolischef Anders Thornberg till Ekot, efter att flera ledande personer i kriminella nätverk frihetsberövats i utredningar där en del av bevisningen är från den krypterade appen Encrochat.
Det här visar hur polisen kan arbeta om man får tillgång till kommunikationen säger Anders Thornberg.

– Det vi behöver veta, det är hur de kriminella kommunicerar - för de måste kommunicera före, under, och efter brottslighet - och helst vill vi komma åt det före så vi kan förhindra, som vi kunde med Encrochat - vi spelade på lika villkor för en gång skull, säger rikspolischef Anders Thornberg.

I andra hand behöver polisen komma år kommunikationen för att kunna klara upp brott i efterhand, fortsätter han.

– Kan vi inte förhindra vill vi ju komma åt dem för att kunna lagföra dem efteråt. Och då måste vi ju komma åt deras kommunikation – så det måste lagras till en viss del, så det går att hitta det efteråt. Och det måste gå att läsa krypterade meddelanden, mot den absoluta grövsta brottsligheten.

Det var förra våren som fransk polis knäckte krypteringen på kommunikationsappen Encrochat och delade informationen med svensk polis. I appen diskuterade personer kopplade till svenska kriminella nätverk olika brottsupplägg öppet - och genom informationen uppger polisen att man förhindrat mord och andra grova våldsbrott - och att man också fått information som gett ny insyn i vilka som leder och organiserar brottsligheten i de kriminella nätverk som använde Encrochat.

Enligt Anders Thornberg visar det här polisen behöver ha bättre tillgång till kommunikationen mellan kriminella - det handlar både om hur kommunikation lagras och polisens möjlighet att att läsa krypterad information, enligt rikspolischefen.

Sedan ungefär ett år tillbaka kan polisen vid misstankar om grov brottslighet få tillstånd till hemlig dataavläsning, där man genom att installera programvara kan ta del av viss kommunikation. Men det räcker inte säger Anders Thornberg.

– Det finns ju chattar, och nya tekniska appar och sådant som kommer som inte riktigt omfattas av de här delarna, säger han.

Enligt Anders Thornberg handlar det om beslut som i vissa fall behöver fattas på EU-nivå i andra fall nationellt. Han nämner till exempel möjligheten att få lyssna på kommunikation mellan personer i kriminella nätverk utan konkret brottsmisstanke - om de kan antas ägna sig åt mycket grov brottslighet..

Ett annat sätt att få tillgång till mer kommunikation kan vara att FRA, Försvarets radioanstalt, får mer resurser för att signalspana på uppdrag av polisen, säger rikspolischefen. Det säkerhetspolitiska läget och terrorhotet gör att resurserna på FRA i dag är mycket ansträngda säger han.

– Det skulle kunna hjälpa oss om de skulle få lite mer dedikerade resurser som skulle kunna hjälpa polisen att läsa och lyssna på trafik som är riktat mot Sverige, dels när utländska grupperingar understödjer, men det är ju också många svenskar som flytt från Sverige och sitter till exempel i Spanien eller Thailand eller på andra ställen, och fortsätter driva brottslighet, som vi skulle kunna komma åt, säger rikspolischef Anders Thornberg.